Yazar 11:57 Deneme 103

ATATÜRK ÖLMEDİ

Arkalarında büyük ve önemli eserler bırakan insanlar tarihte her zaman yerini almış ve eserleri günümüzde, hayata geçirilen zamanından bağımsız tanınmaya ve anılmaya devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı eser ise tüm umutsuzluk, çaresizlik, karanlık içinden cumhuriyetin ışığını bize emanet etmesidir. Onun canından çok sevdiği milletine en güzel hediyesi ve eseri kurduğu ve bugün yüz yıldır varlığını sürdürdüğü cumhuriyettir. Cumhuriyet bir tablonun karşısına geçilip izlenilmez, bir müzik gibi odayı doldurmaz, okunan kitaplara benzemez. Cumhuriyet bunlardan çok daha başka bir eser, çok daha başka bir anlamdır. Atatürk’ü anlamak, onu yaşatmak cumhuriyeti anlamaktan geçer.

Çocukluktan bu zamana kadar hepimize Atatürk anlatılmış, dinletilmiş, ders olarak okutulmuştur. Onun fikirlerini, düşlerini, hedeflerini anlamak ve aynı doğrultuda hayata geçirmeye devam etmek tüm Türk gençlerinin vazifesidir. Çünkü ancak o zaman Atatürk yaşamaya devam edecektir. Her on kasım günü saat dokuzu beş geçe acı sirenler çalarken ve insanlar Ata’sına saygı duruşuna geçerken aslında veda ettiğimiz fani olan Mustafa Kemal’dir. Ki kendisi de bunu şöyle ifade etmiştir: ‘İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!’

Tüm kişisel gayelerinden uzakta milleti için canla başla çalışan birinden bahsediyoruz. Gecesine gündüzüne katarak, cepheden cepheye koşarak savaşmış ve çabalamış biri. Her sözünde, her anında vatanını önceliğe koymuş, vatanı için yaşamış ve vatanını korumak kurtarmak için canını ortaya koymuş biri Mustafa Kemal. Onun vatanına duyduğu aşk öyle büyük ki tüm umutsuz durumlara karşın yapılamaz denilenleri yaparak çok sevdiği milletine kendini adamıştır. ‘ Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir maksadım yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. ‘ derken aslında bunu anlatmak istemektedir.

Vatanın korunması, milletinin mutluluğu hep önemli olmuş bu uğurda yapacaklarının sınırı olmamıştır. Millet dokuz cephede birden savaşırken bitap düşmüş haldeydi. Açlık, sefalet, ölüm her yanı sarmıştı. Çoğunluk umutsuzluğa, mağlubiyeti kabul etmeye başlamıştı bile. Bu haldeyken Mustafa Kemal Atatürk milletini sardı sarmaladı. Onların düştüğü umutsuzluk deryasından yine onlarla çalışarak ve onların ellerinde avuçlarında ne varsa vermesiyle kurtuluş mücadelesine girerek kurtardı. Onun bağımsızlık isteği, Türk milletinin çağdaş ve uygar yaşatılması amacı bugün tarihin en önemli eserinin varlığına kavuşmasının mutlak nedenidir.

Her zaman onu severek, fikirlerini anlamaya çalışarak, bizim için yaptıklarına, bıraktıklarına saygı, minnet ve vefa duyarak büyüdüm ve buna devam ediyorum. Yaşamım boyunca ailemden, okulumdan, tarihimden bunu öğrendim. Ata’mı seviyor ve ona çok derinden saygı duyuyorum. Keşke onun yaşadığı dönemlerde yaşasaydım ve onunla yapılan inkılaplarda yanında olabilseydim. Kendisiyle konuşabilmek, yakınında olmak çok isterdim. Ama o bu isteğe ve isteğin gerçekleşmemesine duyulan üzüntüye karşın çok önceden : ‘ Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.’ demiştir. Kendimce bu öngörüsüne karşılık bu üzüntümü geçirebildiği için teşekkür ediyorum ve onun duygularını anlamaya ve hissetmeye çalışıyorum. Çünkü ancak o zaman canım Ata’mı yaşatabileceğimi biliyorum.

Tüm unutturmaya çalışanlara, ülkemizi ve bizleri birbirine düşürmeye çalışanlara karşın hala onu anlayan, yaşatan , fikirlerini hayata geçiren, çağdaş ve uygarlıklara kucak açmaya devam edenler olduğu sürece Mustafa Kemal bir on kasım günü ölmez. Hiçbir zaman ona veda etmeyiz. Sadece milli günlerde değil onu her zaman anmak, yaşatmamız lazım. Çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarılması, ülkemizin düştüğü karanlığa cumhuriyet ışığını tutmasını hep anlatmamız lazım. O ışığın nesiller boyu sönmemesi, şiddetini artırarak aydınlatmaya, yol göstermeye devam etmesi gerekmektedir. İşte bunlar olmazsa asıl o zaman Mustafa Kemal Atatürk ölmüş demektir. O ölmedi. Kalbimizde, ruhumuzda, fikirlerimizde, düşlerimizde, amaçlarımızda, vicdanımızda, ülkemiz için yaptıklarımızda yaşıyor.

Saygı, sevgi ve minnetle.

Close