Yazar 10:12 Şiir 101

Baharın gelişini derhal engellemeli şiir

Baharın gelişini derhal engellemeli şiir

Şarapvâri yıllanan sövüşler, karanlık mahzenlerden çıkarılmalı

Mâzinin, sövüşlendirilip rafa kaldırılan bahar umutları

İntibak’ı tevarüs edilmiş beşerin yüzüne şiddetlice vurulmalı


Yok mudur güneşi tersten doğuracak şair

Neşe tüccarlığını, istikbâl gayelerini kaşık suda boğan

Evvele, ana, kaçınılmaz varacağa vücut bulsa üç kurşun atacak olan

Bir şair olacaksa böyle olmalı insan

Gençlik hevesinden gayrı, kavrulmaktan var olan

Umudunun kanını,

Okuyanın alnından akıtacak kudrette mürekkebi olan


Şiir gayrıdır şeytandan

Islığın davetkârlığına icabetsizlikten bilinir

Başladığı zaman da

Bittiği zaman da meçhul olan


Tek bir hakikat benim için

Şair ancak;

Baharın gelişini durduran insana denir.

Close