Yazar 17:51 Şiir 101

BİLİNÇSİZ SIR

Bulunamayan yol, tedbiri yol değildir.

Konuşulamayan dil, kısmi dil değildir.

Göğün ve yerin anası dilsizdir.

Konuşabilen her şeyin ismidir.

Bu yüzden hiçlik, varlığın soydaş benliğini bulmasını sağlar.

İnsan, hiçlik dışı tezahüratları susturamazsını sağlar.

Bunlar ana kaynaktan tekli olarak doğar.

Ancak öz doğası gereği, aynı dili konuşur.

Bu kaynağa “Bilinçsiz Sır” denir.

Bu sır ne kadar bilinçsiz olursa, o kadar bilinçlidir.

O, tüm yaşamın özüne kapanan anahtarıdır.

Close